MACEDONIA
Northern Macedonia
Gaida (Flambouro, Serres)
Leventikos
Tsourapia (Serres)
 
Central Macedonia
Bella Olympio
Dimitroula
Endeka
Gaeda
Kori Eleni
Nizamikos
Partalos
Patroula/Patrounino
Poulakia
Pousnitsa
Proskinitos
Raekos
Sgouro Arni
Souleiman
Syre-Syre
Sygathistos-Veria
Zaharoula
Eastern Macedonia
Ramna (Drama)
Teska (Drama)
Baedouska (Drama)
Tsourapia (Drama)
 
Western Macedonia
Akritikos (Florina)
Omorfoula (Florina)
Bougatsas/Arravoniasmata
Kastorianos
Macedonia is Greece